Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
Mikulášská nadílka v Liběchově
Posezení pro seniory
5
Mikulášská nadílka v Ješovicích
6 7 8 9 10 11
12 13
Průvod světel na den svaté Lucie
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
Zpívání u lípy v Ješovicích
24 25
26
Nohejbal trojic v Sokolovně
27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Vyhlášky, zákony, směrnice a rozvojové dokumenty

Vyhlášky, zákony, směrnice a rozvojové dokumenty

Rozvojové dokumenty 

Strategický plán rozvoje města Liběchov, schválený 26.ledna 2015 

Směrnice

Směrnice č. 1/2022: Cestovní náhrady

Směrnice č. 1/2020: Likvidace majetku

Směrnice č. 2/2017 kterou se stanovují pravidla pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu města Liběchov.

Směrnice č.1/2017 o pravidlech pro poskytování cestovních náhrad.

Směrnice č. 1/2015, o zásadách vztahů města Liběchov a jeho orgánů k příspěvkovým organizacím zřízených městem Liběchov

Obecně závazné vyhlášky města Liběchov

2020

2019

o místních poplatcích

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2017

OZV č. 1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol a základních škol.

2015 

OZV č. 1/2015, kterou se vydává Požární řád města Liběchov.

OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Liběchov.

OZV č. 3/2015 o místních poplatcích.

OZV č. 4/2015, kterou se mění OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Liběchov.

OZV č. 5/2015 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistoty ve městě

OZV č. 6/2015, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2013

č.1/2013 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojenína stavbu kanalizace

2012

č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2011

č.1/2011 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti        

2010

č. 1 2010 o místních poplatcích

2007

č.1/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník                                 

2004

č. 2./2004 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Liběchov, č. 2/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v obci Liběchov   

2003

účinnost 

1.1. 2014

 

1.1. 2013

 

30.9. 2011

1.1. 2011 

 

 18.7.2007  

1. 1. 2005

 

 

č. 1/2003 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Liběchov

    

Nařízení Obce Liběchov č. 1/2003 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků

2001

č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území Obce Liběchov

1999

č. 6/1999 o koeficientu růstu nájemného z bytů

č. 5/1999 o veřejném pořádku a čistotě obce

 

19.10.2003

 

1.1. 2004

 

 

5.1. 2002

 

23.6. 1999

25.7. 1999

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací