Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1
Dětský den v Liběchově
2
Dětský den v Ješovicích
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Realizované projekty z EU

Realizované projekty z EU

Povinná publicita - realizované projekty z EU

Publicita Liběchov.jpg

plakát.pngRevitalizace centra města Liběchov při silnici I/9

Popis projektu:

Projekt řeší revitalizaci veřejného prostranství a navazujících ploch na nábřeží mlýnského náhonu v předpolí pomníku u městského úřadu. Vymístěním dopravně nevyhovujícího parkoviště, které bylo v provozní kolizi se zastávkou autobusu, vzniká nová volná pěší plocha dlážděná z kamenné dlažby, doplněná výsadbou stromořadí a mobiliářem. Navržena je i nová úprava bezprostředního okolí pomníku obětem světových válek a zvůle komunismu včetně výsadby zeleně. Celkově dochází k redukci plochy vozovky a zvětšení pěších ploch. V řešeném území je dále řešena celková obnova povrchu pěších ploch u pošty a v uličce ke kostelu sv. Havla. V řešené lokalitě dojde i k úpravě pozic zastávek autobusové dopravy při silnici I/9 včetně nového přechodu pro chodce (dělící ostrůvek) s řadou bezpečnostních prvků (tyto úpravy byly převzaty do projektové dokumentace ŘSD s realizací v roce 2021). Cílem projektu je zvýšit estetické vnímání řešeného prostoru a zároveň zvýšit bezpečnost a zejména uživatelský komfort pohybu pěších podél, přes, silnici I/9 a umožnit tak chodcům plynulý a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru této komunikace.

Popis původního stavu a zdůvodnění projektu:

Současný stav je značně neuspokojivý z několika pohledů. Plocha před městským úřadem a chodníky v řešené lokalitě jsou za hranicí své životnosti, asfaltové plochy jsou zcela nevyhovující či degradované, obruby již neplní svou funkci (nemají dostatečně vysokou nástupní hranu a neumožňují tedy pohodlný, či dokonce bezbariérový nástup do autobusu). Chybí část chodníku v úseku mezi MÚ a potravinami. Dochází ke kolizi autobusové zastávky s chodci a zároveň stávající plocha parkoviště je v rozporu s platnými normami. Urbanisticky zcela nevhodně je řešeno okolí pomníku.

Projekt úprav veřejného prostranství vznikl po zpracování koncepční studie a po projednání s ŘSD došlo ke koordinaci s projektem Rekonstrukce silnice I/9 od Vehlovic po Želízy, kdy ŘSD převzalo do své projektové dokumentace výstavbu dělícího ostrůvku s přechodem pro chodce a položení silničních obrub v řešené lokalitě.

 

Výsledky projektu:

Upravené nasvětlené prostranství s komfortní zvětšenou plochou pro pěší, opravená zeď podél nábřeží mlýnského náhonu, vysazená zeleň a stromořadí. Nový mobiliář. Zvýšení bezpečnosti chodců. S ohledem na návaznost dalšího projektu (ŘSD) došlo realizací záměru ke kompletnímu dokončení centrální části Liběchova v Rumburské ulici.

 

 

 

Publicita Liběchov.jpg

 

Publicita

Příměstský tábor

Návrh obnovy zeleně v extravilánu sídla Liběchov

 

Příměstský tábor

Evropská unie

Vybudování a zkvalitnění kapacit MŠ Liběchov 

Cílem projektu je navýšení kapacity mateřské školy; zajištění její bezbariérovosti; scelení prostorových funkcí pro základní a předškolní vzdělávání; zajištění souladu předškolního vzdělávání s Rámcovým vzdělávacím programem České republiky a s hygienickými a bezpečnostními normami.

Výsledkem projektu jsou stavební úpravy spojené s vybudováním bezbariérových dvou kmenových tříd (heren), každá se samostatným sociálním zázemím a společnou šatnou. Dále vybudování zahradního domku s wc a skladem hraček na dětském hřišti.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Evropská unie

Rekonstrukce ZŠ Liběchov: rozšíření a zkvalitnění výuky

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků základní školy ve městě Liběchov pořízením odborných učeben, které mají vazbu na klíčové kompetence IROP.  V těchto třídách bude lépe docházet k propojení teorie a praxe.

Výsledkem projektu jsou vybudované odborné učebny (jazyková, přírodních věd, počítačová, dílny, cvičná kuchyňka), venkovní učebna pro pěstitelské práce. Vybudování bezbariérové plošiny a rampy, zajištění vnitřní konektivity – internet a úpravy okolí školy – oplocení, chodníčky. 

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Evropský unie

Pořízení vybavení odborných učeben ZŠ Liběchov

Cílem projektu je zajištění bezbariérovosti zařízení do všech pater objektu a zvýšení kvality infrastruktury pro základní vzdělávání ve vazbě na 4 klíčové kompetence IROP - komunikace v cizích jazycích - technické a řemeslné obory - přírodní vědy - práce s digitálními technologiemi.

V rámci projektu bylo nakoupeno vybavení do cvičné kuchyňky, dílen, jazykové učebny, učebny přírodních věd, počítačové učebny a venkovní učebny pro pěstitelské práce (cvičné zahrady). Projektem byla vyřešena bezbariérovost do všech pater objektu.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.