Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Příměstský tábor Liběchov 2021
27
Příměstský tábor Liběchov 2021
28
Příměstský tábor Liběchov 2021
29
Příměstský tábor Liběchov 2021
30
Příměstský tábor Liběchov 2021
31
Příměstský tábor Liběchov 2021
1
Příměstský tábor Liběchov 2021
2
Příměstský tábor Liběchov 2021
3
Příměstský tábor Liběchov 2021
4
Příměstský tábor Liběchov 2021
5
Příměstský tábor Liběchov 2021
6
Příměstský tábor Liběchov 2021
7
Příměstský tábor Liběchov 2021
8
Příměstský tábor Liběchov 2021
9
Příměstský tábor Liběchov 2021
10
Příměstský tábor Liběchov 2021
11
Příměstský tábor Liběchov 2021
12
Příměstský tábor Liběchov 2021
13
Příměstský tábor Liběchov 2021
14
Příměstský tábor Liběchov 2021
15
Příměstský tábor Liběchov 2021
16
Příměstský tábor Liběchov 2021
17
Příměstský tábor Liběchov 2021
18
Příměstský tábor Liběchov 2021
19
Příměstský tábor Liběchov 2021
20
Příměstský tábor Liběchov 2021
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Vyhlášky, zákony, směrnice a rozvojové dokumenty

Vyhlášky, zákony, směrnice a rozvojové dokumenty

Rozvojové dokumenty 

Strategický plán rozvoje města Liběchov, schválený 26.ledna 2015 

Směrnice

Směrnice č. 1/2020: Likvidace majetku

Směrnice č. 2/2017 kterou se stanovují pravidla pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu města Liběchov.

Směrnice č.1/2017 o pravidlech pro poskytování cestovních náhrad.

Směrnice č. 1/2015, o zásadách vztahů města Liběchov a jeho orgánů k příspěvkovým organizacím zřízených městem Liběchov

Obecně závazné vyhlášky města Liběchov

2020

2019

o místních poplatcích

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2017

OZV č. 1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol a základních škol.

2015 

OZV č. 1/2015, kterou se vydává Požární řád města Liběchov.

OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Liběchov.

OZV č. 3/2015 o místních poplatcích.

OZV č. 4/2015, kterou se mění OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Liběchov.

OZV č. 5/2015 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistoty ve městě

OZV č. 6/2015, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2013

č.1/2013 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojenína stavbu kanalizace

2012

č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2011

č.1/2011 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti        

2010

č. 1 2010 o místních poplatcích

2007

č.1/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník                                 

2004

č. 2./2004 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Liběchov, č. 2/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v obci Liběchov   

2003

účinnost 

1.1. 2014

 

1.1. 2013

 

30.9. 2011

1.1. 2011 

 

 18.7.2007  

1. 1. 2005

 

 

č. 1/2003 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Liběchov

    

Nařízení Obce Liběchov č. 1/2003 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků

2001

č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území Obce Liběchov

1999

č. 6/1999 o koeficientu růstu nájemného z bytů

č. 5/1999 o veřejném pořádku a čistotě obce

 

19.10.2003

 

1.1. 2004

 

 

5.1. 2002

 

23.6. 1999

25.7. 1999

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací