Z tohoto úseku se nám do dnešního dne zachovaly všechny vybudované objekty. Na přiložené mapce je bohužel chyba. Modrá turistická značka vede ve skutečnosti po lesní cestě, která odděluje stavební úseky P2 a P3.

První objekt P3/71/A160 se tedy nalézá na rozhraní paseky a starého lesa asi 100 m od modré značky směrem z kopce. 

       První objekt druhosledové uzávěry  P3/249/A140 nalezneme na rozcestí modré a zelené turistické značky. Odsud obě značky běží spolu až k rozcestí Království, kde modrá značka odbočuje směrem na Dolní Vidim. 

 

Druhý druhosledový objekt P3/250/A120 nalezneme kousek od zelené turistické značky, zhruba v místech kde začínáme stoupat do kopce. 

      Dalším objektem prvního sledu je P3/72/A160. Najdeme ho zhruba v polovině cesty do kopce na rozhraní lesa a pole.  

Budeme-li dále pokračovat do kopce podél terénního zářezu, dojdeme k objektu P3/73/A180. 

Poslední, třetí objekt druhého sledu P3/251/A160 nalezneme zhruba o 50m dále na rozhraní pole a lesa. 

     První sled pokračuje dále směrem k Novým Osinalicí. Další objekt P3/74/A140 je ve vzrostlém lese dobře viditelný. 

      Po chvíli narazíme na polní cestu vedoucí souběžně se zelenou turistickou značkou k Novým Osinalicím. Další objekty se nalézají zhruba 30m od této cesty směrem k zelené turistické značce.

Objekt P3/75/A160 je dobře viditelný i přesto, že se nalézá v mladém lese. 

Stejně je na tom i další objekt P3/76/A140. 

Následující objekt P3/77/A140 se nalézá přímo u cesty. 

 

 

 

Další dva objekty slouží pro křížovou uzávěru údolí které končí u silnice do Nových Osinalic. První z nich P3/78/D1 nalezneme pár metrů od zatáčky silnice ve vrchní části levého konce údolí. 

 

Druhý P3/79/D2 pak nalézá na opačném konci pod domy Nových Osinalic. 

 

 

Další objekty se nalézají na zahradách domů v Nových Osinalicích. K objektu P3/81/A120 můžeme dojít prolukou mezi domy.

 

Objekt P3/82/B2-100 můžeme vidět z další cesty která vede mezi domy do polí.

 

Objekt P3/83/B1-100 je zakomponován do kamenného plotu kolem domu a tak z něj můžeme vidět pouze malou část. Dostaneme se k němu když obejdeme zahradu oplocenou plaňkovým plotem. 

Následující objekt P3/84/A140 stojí opět v lese. Údolí vedle vesnice měl postřelovat z vedlejší vyvýšeniny. Před pohledem z turistické stezky ho skrývá mírná terénní vlna.

Ani další objekt P3/85/A160 není viditelný přímo z turistické stezky, ale není problém ho v lese nalézt. 

Následující objekt P3/86/A160 při troše pozornosti můžeme zahlédnout ze zelené turistické stezky. 

       K dalšímu objektu P3/87/E1se nejsnáze dostaneme po vrstevnici kopce, který turistická stezka obchází zprava. Objekt leží na protilehlé straně tak aby postřeloval hluboké údolí, které zde ústí. 

 

K poslednímu objektu P3/88/A160 postavenému na tomto stavebním úseku se dostaneme tak, že pořádně zakloním hlavu. A to ať stojíme u minulého objektu nebo na turistické stezce. Tento objekt se nachází na vrcholu hřbetu, který turistická stezka obchází. 

Dále měla linie vést po úbočí vpravo od zelené turistické stezky. Můžeme zde dále nalézt vybetonované skořápky pro čtyři objekty a výkop pro základy dalších pěti objektů.