P2 – Tupadly

Přestože se tento úsek nalézá na území obývaném převážně německým obyvatelstvem i zde byla většina objektů zničena.

 

První dochovaný objekt P2/228/A140 se nalézá nad obcí Želízy  u osady Malý Hubenov. Nalezneme ho kousek od modré turistické značky na rozhraní paseky a lesa. Ve výhledu z turistické cesty nám brání nově vysázený pás listnáčů. Po jeho překonání se můžeme orientovat podle posedu umístněného na střeše pevnůstky

    Druhým objektem je P2/248/E, který je ukryt v lese u zelené turistické značky vedoucí z Tupadel do Nových Osinalic. Pevnůstka tvoří uzávěru údolí vybíhajícího do pole. Les, který údolí lemuje je v terénu dobře patrný. Údolím probíhá stará úvozová cesta, která patrně ústí až na hlavní silnici Liběchov - Dubá. Objekt nalezneme zhruba po 300 m na opačném úbočí sestupujícího údolí.

Budeme-li pokračovat dále po zelené turistické značce směrem k Novým Osinalicím, můžeme od místa kde značka vstupuje do lesa hned u cesty zpozorovat několik jasně zřetelných jam po zničených objektech. Zhruba po 600m narazíme na objekt P2/63/A160 od tohoto místa již jsou dále pevnůstky zachované. 

Dále se pevnostní linie od turistické značky lehce vzdaluje, ale není problémem ji v lese sledovat.

 

Objekt P2/64/A160 

 

    Objekt P2/65/A160 nalezneme u posedu. Ten je z turistické značky dobře viditelný. 

     Další objekt P2/66/A160 se nachází v mladém listnatém lese. Nalezneme ho zhruba 50 m hluboko směrem od posedu a asi 20 m hluboko od starého lesa (protilehlá strana od turistické značky).

      Následující objekt P2/67/A160 již je opět dobře přístupný. Najdeme ho na okraji paseky, která leží mezi starým lesem a turistickou stezkou. Je jen otázka času než se i zde objevý mladý les. 

    Další objekt P2/68/A160 je trochu vzdálen od turistické značky, ale nalézá se u lesní cesty vedoucí směrem k hlavní silnici na Českou Lípu. Najdeme v něm skládku palivového dřeva, pravděpodobně pro obyvatele dalšího objektu.

    Objekt P2/69/A140 se nalézá trochu hlouběji v lese, ale jeho obyvatelé k němu mají vyšlápnutou pěšinku, na které si můžete procvičit své stopařské umění.  

 

      Budeme-li lesem pokračovat dále z kopce dolů ve směru levé střílny, narazíme na starou lesní cestu, která nás dovede k objetu P2/70/A160. Tento objekt je šikmém provedení. Bohužel do něj velmi silně zatéká.

Zde můžeme vidět rozdíl mezi tímto objektem, kterým stavební firma tento úsek končila, který byl ve stádiu rozestavěnosti. A následujícím objektem P3/71/A160, který byl první v úseku P3 a byl stavebně v podstatě hotov.