P1 – Mlazice

Protože se tento úsek větší částí nacházel na území s českým obyvatelstvem, byla drtivá většina objektů zničena německými okupanty. Jak můžete vidět na mapce dochovány zůstaly pouze tři objekty.

 

První z nich P1/216/A140 se nachází ve Vehlovicích na dvorku rodinného domu. Objekt má vytržené střílny, při jejichž trhání praskl štít vedle stojícího domu.

 

Další objekt P1/221/A180 se nalézá ve zdi zámeckého parku v Liběchov. Objekt stojí v těsné blízkosti domku sušárny ovoce.

      Poslední dochovaný objekt P1/25/A200Z se nalézá u silnice Štětí – Liběchov, je možné že byl zachován pro svou dobrou dostupnost jako turistická zajímavost.