Liběchovská příčka po roce 1945

Po druhé světové válce byla od jara 1946 provedena technická a taktická obhlídka stavu opevnění. Od podzimu pak probíhalo čištění a uzavírání zachovalých objektů. Mezitím vzniklo obnovené Ředitelství opevňovacích prací, které úzce navazovalo na předválečnou činnost a připravovalo další výstavbu opevnění. Než však došlo k praktické realizaci, proběhl „Vítězný únor“ a vojenské plány začaly být revidovány. Objekty Liběchovské příčky byly ponechány svému osudu.