P3 – Medonosy

Úsek byl zadán dne 20. července 1938 stavební firmě Ing. Rudolf Ryšán z Kutné Hory. Zadáno bylo 60 objektů (52x typ A, 3x typ B, 4x typ D, 1x typ E) z nichž se podařilo vybudovat 20.

Celý tento úsek byl jednosledový. Druhý sled měl být postaven jen jako tři uzávěry u důležitých komunikací. Úsek se napojoval na předchozí v lese jižně od Nových Osinalic u dnešní křižovatky modré a zelené turistické cesty. Zde byla vybudována druhosledová uzávěra v té době často užívané cesty. Dále linie vedla souběžně s dnešní zelenou turistickou stezkou z Tupadel do Nových Osinalic.  Těsně před obcí se linie dotýkala rokle, která byla uzavřena dvěma objekty typu D. Nad roklí měl stát objekt 80/A160Z, který však nebyl postaven. Linie dál pokračovala po západní straně obce. Objekty, které zde stály na zahradách domů, měly postřelovat hlavně cestu z Osinaliček do Nových Osinalic. Za obcí linie pokračovala podél dnešní zelené turistické stezky. Podařilo se zde zbudovat ještě pět objektů. Dále jsou již jen připraveny skořápky a základové jámy.

Linie měla dále překračovat silnici do Osinalic, kde měla být další druhosledová uzávěra. Pak se měla pozvolna stáčet přes kóty Rač a Kout k Rozprechticím. Zde měly být zbývající objekty druhého sledu určené k zesílení obrany silnice z Rozprechtic do Dražejova.