P2 – Tupadly

Úsek byl zadán dne 10. června 1938 pražské stavební firmě Karlík a Hvězda. Zadáno bylo 61 objektů (56x typ A, 3x typ D, 2x typ E). Tento úsek se jako jediný na Liběchovské příčce podařilo vybudovat celý. Betonáž posledního objektu probíhala 29. září 1938.

Tento úsek navazoval na předchozí na kraji lesa severně od Liběchova u chatové osady Malý Hubenov. Linie pokračovala dále jako dvousledová a probíhala směrem na severovýchod k dnešnímu rozcestí turistických cest „U hada“. Od rozcestí se linie stáčela na východ a následně klesala do údolí říčky Liběchovky, kde severně od obce Tupadly překračovala silnici Liběchov – Dubá. Vzhledem k důležitosti této komunikace byla v tomto prostoru linie zesílena o objekt 53/D1Z, který byl v prvním sledu a působil svou kosou palbou na silnici směrem na Dubou. Několik set metrů za druhým sledem stál objekt 245/E1Z, který čelní palbou postřeloval silnici a údolí Liběchovky. Z tohoto údolí stoupaly ještě oba sledy, ale druhý sled zanedlouho končil objektem 248/E1, který postřeloval táhlou rokli směrem k hlavní silnici v údolí. Dále vedla linie již o jednom sledu směrem k severu přes kótu Královka a za ní u dnešní modré turistické cesty přecházela v úsek P3