P1 – Mlazice

Úsek byl zadán dne 14. června 1938 pražské stavební firmě Ing. Raynal a Balzar. Zadáno bylo 54 objektů (vše typ A), z nichž se podařilo vybudovat 38.

Stavební úsek měl začínat jižně od starého mostu přes Labe, kde navazoval na úsek 111 vnější obrany Prahy. První tři objekty 201/A120, 202/A140 a 203/A140 měly sledovat tok Labe jižně od soutoku s Vltavou, ale při zadávání úseku byly vypuštěny. První sled vedl v těsné blízkosti řeky Labe až k Liběchovu. V místě, kde se železniční trať Mělník – Litoměřice přimyká k řece, byla linie prvního sledu v délce asi jeden kilometr přerušena. Druhý sled kopíroval první, jen u obce Mlazice (dnes část Mělníka) se od něj o asi 600 m vzdaloval. Tam kde začínala proluka v prvním sledu, překračoval druhý sled železnici a pokračoval dále po její druhé straně přes park liběchovského zámku. Severozápadně od  zámku, mezi parkem a nádražím, se oba sledy stáčely na sever, překročily silnici  Liběchov – Štětí a přes pole směřovaly k lesu, na jehož kraji tento úsek končil.