Modifikace lehkého objektu vz. 37

Základní typ A byl vybaven dvěma protilehlými střílnami určenými pro vedení boční palby, jejich osy svíraly úhel 120, 140, 160, 180, 200 nebo 220°. Osádku objektu tvořilo 7 mužů. Tento objekt byl určen pro vedení palby ve směru průběhu opevněného pásma.

Typ B byl rovněž vybaven dvěma střílnami jedna z nich, však byla určena pro vedení přímé palby. Označení B1 – pro vedení boční palby vpravo, B2 – pro vedení boční palby vlevo.  Osy střílen vzájemně svíraly úhel 80, 90 nebo 100°, osádku objektu tvořilo rovněž 7 mužů. Obvyklým místem výskytu tohoto objektu jsou uzávěry údolí a zlomy v průběhu opevněného pásma.

Typ C byl určen pouze pro střelce s jedním pomocníkem. Šlo o vybetonované polní podstavení se střechou z vlnitého plechu a velmi nízkou odolností. Tato jednoduchá pevnůstka byla často používána k vyloučení hluchých prostor v členitějších terénech a doplnění a zesílení paleb. Na Liběchovské příčce nebyly tyto objekty plánovány.

Typ D je vlastně polovinou objektu A. Jde o objekt s jednou střílnou pro vedení boční palby, D1 – vpravo, D2 – vlevo. Jeho osádku tvořily 4 muži. Používaly se na prudších svazích, případně ve dvojicích na vrcholu kopců nebo pro křížovou uzávěru konce údolí

Posledním typem určeným pro kulomety je E. Jedná se o objekt s jednou střílnou pro vedení čelní palby, jehož osádku tvořily 4 muži. Používal se zejména pro čelní postřelování silnic.

Dále byly plánovány typy F, G a H určené pro protitankové kanóny. Tyto objekty se na Liběchovské příčce nevyskytují. Objekt typu F se nevyskytuje vůbec.

Tyto základní typy se dále modifikovaly pro individuální potřeby umístění v terénu. Vznikaly objekty šikmé, lomené nebo patrové s různými stupni odolnosti a použitím různých střílen. Takto vzniklo více jak 100 různých unikátních řešení.