Průběh výstavby opevnění

Na podzim roku 1935 započala jako první výstavba těžkého opevnění na Ostravsku. Od roku 1936 bylo pokračováno v oblasti Králík, Rokytnice v Orlických horách a předpolí Bratislavy. V dalších letech se objevilo těžké opevnění na Opavsku, Náchodsku, Trutnovsku a jižní Moravě. Toto opevnění tvořily pěchotní sruby, které na takticky nejdůležitějších místech severní hranice ještě vyztužovaly dělostřelecké tvrze.

Od roku 1936 probíhalo souběžně budování lehkého opevnění. Z počátku šlo o jednoduché pevnůstky vz. 36, které byly spíše snahou politiků ukázat odhodlání bránit republiku. Od jara 1937 se začaly stavět dokonalejší objekty vz. 37, které se staly hlavním prvkem našeho pevnostního systému a je jimi tvořena také Liběchovská příčka.

Spolu s opevněním byl rovněž budován systém protipěchotních a protitankových překážek a zátarasů, systém pevnostní spojovací sítě, silnice a kasárny pro pevnostní jednotky.

Souběžně s výstavbou opevnění probíhala také kompletní přestavba a modernizace armády.

Výstavbu opevnění ukončilo září 1938, kdy politickým rozhodnutím došlo k odstoupení pohraničí, kdy většina pevnostních linií zůstala na okupovaném území a u zbylých byla vážně narušena jejich celistvost.