Vznik Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP)

V roce 1933 začala být v hlavním štábu československé armády projednávána po francouzském vzoru možnost výstavby pohraničního opevnění. V návaznosti na to vznikly v srpnu 1933 u Zemských vojenských velitelství opevňovací skupiny.

Ještě v té době ale „Nejvyšší rada obrany státu“ (užší výbor ministrů s předsedou vlády) spolu s hlavním štábem armády počítali s ofenzivními operacemi za očekávané součinnosti spojenců a o pevnostech nebyla v plánech žádná zmínka.

O rok později 12. října 1934 předložil hlavní štáb prezidentu republiky tajnou zprávu o opevňování státu. Do konce roku bylo rozhodnuto o výstavbě pohraničního opevnění. V návaznosti na to byla dne 20. března 1935 ustanovena „Rada pro opevňování“ jako orgán navrhující „Nejvyšší radě obrany státu“ prostory, které bylo nutné opevnit. Zároveň vzniklo „Ředitelství opevňovacích prací“, které mělo za úkol určovat detailní průběh opevněné linie a její podrobné řešení včetně vypracování technických směrnic a následné řízení realizace vyprojektovaných a schválených opevnění.