Úvod

      O československém opevnění budovaném v letech 1935-1938 bylo napsáno již mnoho. Tato stránka je věnována vnitrozemské pevnostní linii nazývané „Liběchovská příčka“.  Klade si za úkol blíže seznámit případné zájemce s historickými souvislostmi, které vedly k opevňování naší tehdejší republiky. Bližší pozornost je pak věnována části Liběchovské příčky zbudované od Mělníka po obec Medonosy.

     Vznik této stránky umožnilo laskavé svolení Jaroslava Beneše z jehož publikace "Liběchovská příčka" je zde na mnoha místech čerpáno.

      Současné fotografie dochovaných objektů pocházejí z let 2007-8 a jsou výsledkem mého teréního výzkumu. Ostatní fotografie pochází z různých zdrojů a tímto se omlouvám všem jejichž svolení jsem si nevyžádal. Bude-li se někdo cítit poškozen ve svých autorských právech samozřejmě jeho snímky ze svých stránek odstraním.