VYHLÁŠKY, ZÁKONY A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

Rozvojové dokumenty 

Strategický plán rozvoje města Liběchov, schválený 26.ledna 2015 

SP ke stažení ve formátu pdf.                    

 

  Směrnice

Směrnice č.1/2017 o pravidlech pro poskytování cestovních náhrad.

Směrnice č. 1_2017.pdf

 

Směrnice č. 1/2015, o zásadách vztahů města Liběchov a jeho orgánů k příspěvkovým organizacím zřízených městem Liběchov

Směrnice č. 1/2015

 

  Obecně závazné vyhlášky města Liběchov

2015

 

OZV č. 1/2015, kterou se vydává Požární řád města Liběchov.

OZV č. 1/2015

 

OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Liběchov.

OZV č. 2/2015

 

OZV č. 3/2015 o místních poplatcích.

OZV č. 3/2015 

 

OZV č. 4/2015, kterou se mění OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Liběchov.

OZV 4_2015 

 

OZV č. 5/2015 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistoty ve městě

OZV 5_2015

 

OZV č. 6/2015, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 6_2015

 

 

 

 

                                                                       2013

č.1/2013 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojenína stavbu kanalizace

 

 

                                                                        2012

č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

                                                                        2011

č.1/2011 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti        

 

                                                                        2010

č. 1 2010 o místních poplatcích

 

                                                                                 2007

č.1/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník

                                                    

                                                                         2004

č. 2./2004 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Liběchov, č. 2/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v obci Liběchov   

                                                                         2003

účinnost 

1.1. 2014

 

 

 

1.1. 2013

 

 

30.9. 2011

 

 

1.1. 2011 

 

 18.7.2007  

 

 

1. 1. 2005

 

 

 č. 1/2003 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Liběchov

    

Nařízení Obce Liběchov č. 1/2003 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků

                                                                          2001

č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území Obce Liběchov

                                                                          1999

č. 6/1999 o koeficientu růstu nájemného z bytů

č. 5/1999 o veřejném pořádku a čistotě obce

 

19.10.2003

 

1.1. 2004

 

 

5.1. 2002

 

23.6. 1999

25.7. 1999

                                                Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb  o  svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o  obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o  utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o  ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967   Sb. o  správním řízení
  • zák. č. 89/2012   Sb.     občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb.     obchodní zákoník

                                        

 

                                                      

                                                    

 

 

 

 

 

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamil

Termíny zasedání zastupitelstva města Liběchov v roce 2017

22.02.2017

19.04.2017 - změna termínu na 26. 4.

14.06.2017

06.09.2017

18.10.2017

13.12.2017

V případě potřeby bude svoláno mimořádné jednání.

 

Praktický lékař pro děti a dorost - otevření nové ordinace

Kontakt:

MUDr. Petr Kříž – lékař

Bc. Eliška Pospíšilová – zdravotní sestra

Mobilní telefon: 607 016 801

Telefon: 323 604 456

E-mail:

pediatr.mseno@gmail.com

Ordinační doba:

pondělí: 8:00 – 11:00

úterý: 12:00 – 14:30

středa: 8:00 – 11:00

čtvrtek 8:00 – 11:00

 

 

 

libechov_mapacr.gif

Návštěvnost stránek

208136